banner hypo protect

SHORT TERM PAYMENT PROTECTION

EEN PRODUCT VAN BNP PARIBAS CARDIF

 

Heeft u een persoonlijke lening op korte termijn? Heeft u dan al eens stil gestaan bij de gevolgen die deze lening kan hebben op de financiële situatie van uw nabestaanden indien u plots komt te overlijden of indien u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Met Short Term Payment Protection (STPP) van BNP Paribas Cardif zorgt u ervoor dat uw gezin moeilijke tijden kan overbruggen.

 

Waarborgen

 

Welke waarborgen kunt u verzekeren onder STPP?

 

 • Overlijden: dit is de hoofdwaarborg van het contract.  Indien de verzekerde overlijdt door ziekte of ongeval komen wij tussen voor het verzekerde schuldsaldo.  Het verzekerde kapitaal dat u kiest bij onderschrijving mag niet hoger zijn dan het kapitaal dat u ontleend heeft.  Het verzekerde kapitaal mag ook niet hoger zijn dan € 75.000.
 • Volledige arbeidsongeschiktheid: dit is een facultatieve waarborg.  U heeft dus zelf de keuze of u deze waarborg onderschrijft.  Indien de verzekerde volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt er door ons tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract.  Dit bedrag bedraagt maximaal €2.000 per maand.
 • Onvrijwillige werkloosheid: dit is een facultatieve waarborg.  U heeft dus zelf de keuze of u deze waarborg onderschrijft.  Indien de verzekerde onvrijwillig werkloos wordt, wordt er door ons tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract.  Dit bedrag bedraagt maximaal €2.000 per maand.

 

Wat zijn de voornaamste uitsluitingen?

 

 • Overlijden: zelfmoord van de verzekerde in het eerste jaar van het contract.
 • Volledige arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een opzettelijke daad.
 • Onvrijwillige werkloosheid: ontslag omwille van een zware fout.

 

Kenmerken

 

Duurtijd

 • Short Term Payment protection heeft een maximale duurtijd van 10 jaar.
 • De waarborg overlijden neemt steeds een einde indien de verzekerde 75 jaar wordt.
 • De facultatieve waarborgen nemen steeds een einde indien de verzekerde 65 jaar wordt of in geval van pensioen.

 


Maximale tussenkomst

 • In geval van volledige arbeidsongeschiktheid : gedurende de totale duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • In geval van onvrijwillige werkloosheid : 12 maanden.
 • De tussenkomst neemt in ieder geval een einde na afloop van de duur van de waarborg.


Bijkomende informatie

 • Short Term payment Protection is een product van BNP Paribas Cardif (Cardif Assurance Vie SA (BE0435.018.274 - NBB nr. 979) en Cardif Assurances Risques Divers SA (BE0435.025.994 - NBB nr. 978) met  maatschappelijke zetel : Bd Haussmann 1 te F-75009 Parijs en Belgisch bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 te B-1070 Brussel.
 • Short Term Payment Protection is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21).
 • Het Belgische recht is van toepassing.
 • Wenst u een offerte te bekomen? Neem dan contact met uw verzekeringsmakelaar.
 • Neem de algemene voorwaarden door voorafgaand aan de onderschrijving.
 • Klachten : Klachtendienst BNP Paribas Cardif Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - e-mail : klachtenbeheer@cardif.be - Tel : 02/528 00 03 - Ombudsman van de verzekeringen de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - e-mail :  info@ombudsman.as - Tel : 02/547 58 71
   

Infofiche STPP

Infofiche STPP Business

Meer weten ? Contacteer ons.