banner hypo protect

Hypo Protect Privilège - IPT

Bescherming voor grote kapitalen

U bent bedrijfsleider en wenst een kapitaal groter dan 180.000 EUR te onderschrijven om uw nabestaanden te beschermen in geval van overlijden ?  Dan is ons product Hypo Protect Privilège – IPT ideaal voor u. 

 

EIP_3Uw bedrijf wordt verzekeringsnemer en betaalt dan ook de premie, die u kunt aftrekken als beroepskost. 

Bij overlijden ontvangen de door u aangeduide begunstigden het nog openstaande kapitaal. Voordelen :

  • Fiscaal interessante polis die door uw bedrijf kan betaald worden
  • Kies voor een formule op maat : roker / niet-roker , degressief of constant kapitaal, eenmalige of jaarlijkse premie.

 

Infofiche Hypo Protect Privilege - IPT

Wenst u meer te weten?  Contacteer ons.