banner hypo protect

Wat doe ik met de kosten die ik heb gemaakt voor medische onderzoeken in het kader van mijn aanvraag tot het bekomen van een nieuwe verzekeringspolis?


De kosten van de medische onderzoeken worden door BNP Paribas Cardif ten laste genomen ten belope van het barema Assuralia of bij gebrek het RIZIV barema.

Indien de kandidaat-verzekeringsnemer eindelijk beslist om deze verzekering niet bij BNP Paribas Cardif aan te gaan, dan blijven de kosten van de medische ondezoeken ten laste van de kandidaat-verzekeringsnemer.

U bezorgt het origineel van het artsenhonorarium aan onze medische acceptatiedienst ter terugbetaling. De medische rekeningen mogen gestuurd worden per post naar BNP Paribas Cardif, Medische dienst, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel.

Voor laboratoriumfacturen volstaat een kopie van de factuur. Labofacturen mogen per post of in pdf-formaat worden doorgemaild naar customer.medical@cardif.be