banner hypo protect

Ik heb al vragen m.b.t. mijn gezondheid beantwoord; waarom krijg ik nu opnieuw een vraag naar bijkomende medische informatie?


Indien een nieuwe polis wordt aangegaan of een bestaand contract moet worden gewijzigd, verzoeken we u om ons informatie over uw gezondheidstoestand te bezorgen. De ‘verklaring van goede gezondheid' is een lijst van 5 beweringen die u moet beantwoorden met ‘juist' of ‘fout'. In sommige gevallen volstaat deze verklaring niet. Indien u immers ‘fout' zou antwoorden op een van de beweringen, dan hebben wij bijkomende informatie nodig; in dit geval vragen we u de medische vragenlijst in te vullen, die immers meer gedetailleerde vragen bevat.

Soms ontvangt u een medische vragenlijst in functie van de verhouding die bestaat tussen het kapitaal dat u ons vraagt te verzekeren en uw leeftijd.

Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen van de medische vragenlijst of als gevolg van gegevens in uw medisch dossier (zo u al cliënt bent bij BNP Paribas Cardif) kan het gebeuren dat wij bijkomende informatie nodig hebben. Om die reden vragen we u om ons bijkomende specifieke medische inlichtingen te verstrekken (bv. medische verslagen, bloedanalyses …).