banner hypo protect

Naar wie kan ik mijn medisch dossier opsturen?


Elk medisch document kan worden gericht aan ons:

- per email: customer.medical@cardif.be

- per post: BNP Paribas Cardif, medische dienst, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel