banner hypo protect

Welke kosten zijn er verbonden met een wijziging van premieperiodiciteit?


De kosten voor het opsplitsen van een premie bedragen 2% voor een halfjaarlijkse premie, 3% voor een driemaandelijkse premie en 4% voor een maandelijkse premie.

Voorbeeld:  bedraagt de jaarlijkse premie 300 euro, dan bedraagt de halfjaarlijkse premie 153 euro, de driemaandelijkse premie 77,25 euro en de maandelijkse premie 26 euro.