banner hypo protect

Hoe de premieperiodiciteit wijzigen en hoe daartoe een verzoek indienen?


Wenst u de regelmaat waarmee u de premies van uw contract bij BNP Paribas Cardif betaalt te wijzigen, dan moet u enkel uw verzoek daartoe bezorgen via de link "Contact". Op te merken valt echter dat deze wijziging pas kan ingaan vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag van uw polis, en dat het minimumbedrag van een premie € 25 bedraagt. Indien uit onze berekeningen blijkt dat de gevraagde periodiciteit een bedrag oplevert van minder dan € 25, dan passen wij de hogere periodiciteit toe.

Voorbeeld: het is 04-11-2014 en u vraagt ons om voortaan maandelijkse premies te kunnen betalen voor uw polis die in werking is getreden op 01-06-2012, en waarvoor u tot vandaag een halfjaarlijkse premie van € 90 betaalde. In dit geval leveren onze berekeningen een maandelijkse premie op van minder dan € 25. In dit geval voeren we voor uw polis driemaandelijkse betalingen in. Daar de verjaardag van uw contract valt op 01-06, kan de wijziging van premieperiodiciteit pas ingaan op 01-06-2015.