banner hypo protect

Wanneer bestaat er een afkoopwaarde?


Voor onze polissen Hypo Protect wordt de afkoopwaarde berekend indien uw contract aanvankelijk voorzag in een betaling van premies gedurende een periode die korter is dan de helft van de dekkingsduur van uw polis.

De afkoopwaarde wordt berekend op de datum waarop wij over alle vereiste documenten beschikken.

Voorbeeld: in het geval van een contract met een looptijd van 20 jaar wordt de afkoopwaarde berekend indien u een eenmalige premie hebt betaald of indien uw contract voorzag in een betaling over een periode van minder dan 10 jaar. 

Wanneer u ons bevestigd zult hebben dat u uw polis effectief wenst af te kopen en wanneer er voor die polis een afkoopwaarde bestaat, dan krijgt u van ons een kwitantie met vermelding van het bedrag dat u kan worden terugbetaald. U moet de kwitantie, voor akkoord, ondertekend naar ons terugsturen met vermelding van uw rekeningnummer. We doen dan het nodige met het oog op de betaling.

Wenst u, eens u kennis hebt gekregen van de afkoopwaarde, nadere toelichting betreffende het bedrag, kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".