banner hypo protect

De afkoopwaarde vragen ter informatie


In sommige gevallen (zie de vraag "Wanneer bestaat er een afkoopwaarde? ") geeft de afkoop recht op een terugbetaling vanwege BNP Paribas Cardif.

Indien u, alvorens uw contract af te kopen, eerst - bij wijze van informatie - graag de afkoopwaarde zou kennen die u vandaag zou kunnen krijgen, dan kunt u met dit verzoek terecht via de link "Contact". Vermeld duidelijk dat uw verzoek louter informatief is.

Indien u, na kennis te hebben gekregen van de informatieve afkoopwaarde, beslist om uw polis af te kopen (en bijgevolg een einde te stellen aan de dekking), raadpleeg dan de rubriek "de afkoop van een polis vragen".