banner hypo protect

Ik heb mijn premie per ongeluk tweemaal betaald


U stelt vast dat u uw premie per ongeluk tweemaal hebt betaald.

Neem contact op met ons om de terugbetaling te krijgen.

In het geval van een maandelijkse premie heeft het echter helemaal geen zin dergelijke terugbetaling te vragen, daar de volgende vervaldag niet meer veraf is. Behalve in het geval waarin u bij vergissing een premie ‘manueel' zou hebben betaald, terwijl u een doorlopende opdracht hebt en u volledig in orde bent met uw betalingen. In dit geval zou de terugbetaling gerechtvaardigd zijn.

Gelieve in uw verzoek de volgende gegevens te vermelden:

- het contract waarop de door u verrichte betaling betrekking heeft

- het bankrekeningnummer van de opdrachtgever

- het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)

- het betaald bedrag

- de datum waarop de betaling is verricht

- de gebruikte foute mededeling / referentie

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".