banner hypo protect

Hoe lang is de standaardbetalingstermijn?


Bij het afsluiten van een polis kunt u de betalingsduur van de premies kiezen.

Standaard wordt bij BNP Paribas Cardif voorzien, voor een schuldsaldoverzekering, dat de cliënt betaalt gedurende 2/3 van de dekkingsduur. Dit gezegd zijnde, kunt u ervoor kiezen om gedurende een kortere periode te betalen. Anderzijds is het niet mogelijk om te betalen gedurende een periode die langer duurt dan 2/3 van de duur van het contract. 

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar). U zou kunnen beslissen om te betalen in één keer(eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.