banner hypo protect

Ik ontvang een factuur terwijl ik het krediet waarop het contract betrekking heeft,al heb afgelost.


Indien u nog facturen ontvangt van BNP Paribas Cardif, dan betekent dit dat uw polis nog steeds loopt en dat wij van u nog geen verzoek tot verbreking hebben ontvangen, noch alle documenten die daartoe zijn vereist.

Uw polis wordt niet automatisch beëindigd wanneer uw krediet is terugbetaald. Zeer waarschijnlijk moest u zelf contact opnemen met uw bank.

Raadpleeg de vraag "aanvraag tot afkoop van een polis" om te zien hoe u uw contract kunt beëindigen.