banner hypo protect

Betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / onjuiste referentie.


U beseft dat u een betaling hebt verricht zonder mededeling of dat u een fout hebt gemaakt in de mededeling. Breng de Financiële dienst daarvan op de hoogte en bezorg de dienst een kopie van uw rekeninguittreksel; zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

- het contract waarop de door u verrichte betaling betrekking heeft

- het bankrekeningnummer van de opdrachtgever

- het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)

- het betaald bedrag

- de datum waarop de betaling is verricht

- de gebruikte foute mededeling / referentie

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".