banner hypo protect

Wat zijn risicopremies of herberekenbare premies of opeenvolgende eenmalige premies?


Deze premies zijn premies zonder vaste bedragen. Die bedragen veranderen elk jaar en zijn gelijk aan de herberekende premie, rekening houdend met:

        - het nieuwe saldo dat jaarlijks moet worden gedekt

        - de resterende dekkingsduur

        - elk jaar rekening wordt gehouden met de leeftijd van de cliënt

BNP Paribas Cardif biedt dit systeem van herberekenbare premies vandaag niet aan. We bieden enkel constante premies aan.