banner hypo protect

Ik heb iets opgevangen van het concept "2/3". Waarover gaat het?


U hebt al horen spreken over dit concept ‘2/3', maar u weet niet precies waarover het gaat.

Standaard zijn schuldsaldoverzekeringen bij BNP Paribas Cardif verschuldigd gedurende 2/3 van de duur van de dekking.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar).

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om gedurende een andere termijn te betalen, maar die mag niet langer duren dan 2/3 van de contractduur.

Bijvoorbeeld: voor dit contract van 25 jaar zou u kunnen beslissen om te betalen in één keer (eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

Die 2/3 heeft alleen betrekking op de betalingsduur van de premies. U blijft immers gedekt tijdens het laatste derde (1/3), ook al moet u geen premies meer betalen. 

 

 


5 5 1