banner hypo protect

De datum van inwerkingtreding van mijn polis is niet dezelfde als de datum van ondertekening van mijn krediet


U stelt vast dat de datum van inwerkingtreding die wordt vermeld in uw polis niet samenvalt met de reële datum van ondertekening van de kredietakte en dus denkt u dat de datum van inwerkingtreding van uw polis moet worden gewijzigd. Dit is niet noodzakelijk steeds het geval. Dit hangt af van het aantal maanden tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van ondertekening van het krediet. BNP Paribas Cardif verbindt zich er immers toe het overlijdenskapitaal, berekend in functie van de reële datum van de authentieke akte bij de notaris, te betalen voor zover de akte is verleden binnen de termijn van 4 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de polis en op voorwaarde dat de polis 100% van het krediet dekt. Dekt de verzekeringspolis minder dan 100% van het krediet, dan verbindt BNP Paribas Cardif zich ertoe het evenredig deel van het overlijdenskapitaal te betalen, berekend in functie van de reële datum van de akte.
Deze verbintenis staat dus borg voor een perfecte samenhang tussen de overlijdensdekking en het krediet in verband daarmee.

Tot slot merken we op dat indien er bijvoorbeeld in februari (datum van inwerkingtreding van de polis) wordt begonnen met het betalen van de premies, in plaats van in april van hetzelfde jaar (datum van de akte), de betaling van de premies bij afloop van het contract eveneens zal stoppen in februari en niet in april. Dit betekent dat er nooit betaling wordt gevraagd voor het tijdsverschil en dat het aantal te betalen premies ongewijzigd blijft. 

Valt de datum van inwerkingtreding van uw polis na de datum van de akte, dan wordt het overlijdenskapitaal berekend in functie van deze datum van inwerkingtreding.