banner hypo protect

Wat is de bijkomende waarborg "overlijden door ongeval"?


In het kader van de hoofdwaarborg ‘overlijden' bent u verzekerd voor zowel overlijden als gevolg van ziekte als overlijden aan de gevolgen van een ongeval.

Naast deze hoofdwaarborg ‘overlijden' bieden we u echter de mogelijkheid om een bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' aan te gaan.

Met de bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' kunt u extra kapitaal verzekeren in het geval van overlijden door ongeval.

In geval van overlijden door ongeval tijdens de looptijd van deze polis worden het verzekerd kapitaal van de waarborg ‘overlijden' en het verzekerd kapitaal voor de waarborg ‘overlijden door ongeval' terugbetaald. 

BNP Paribas Cardif komt echter niet tussen indien de verzekerde overlijdt als gevolg van een van de oorzaken die worden opgesomd in de uitsluitingen die het voorwerp zijn van onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Hypo Protect 


5 5 1