banner hypo protect

Welke zijn onze twee tarieven?


Bij het afsluiten van de polis hebt u in de meeste gevallen de keuze tussen twee soorten tarieven:

1) "gewaarborgd tarief voor de volledige duur van het contract" (ook ‘gewaarborgd tarief' genoemd): dit betekent dat de premie niet voor herziening in aanmerking komt en vast blijft voor de volledige betalingsduur van uw polis.

2) "gewaarborgd tarief tijdens de eerste 3 jaar van het contract"(ook ‘niet-gewaarborgd tarief' of ‘ervaringstarief' genoemd): dit betekent dat de premie na de eerste 3 jaar van het contract voor herziening in aanmerking komt. Dit is het goedkoopste tarief.

We passen de premies enkel aan indien de nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk zijn veranderd in vergelijking met die welke werden gebruikt in het tarief of indien de wetgeving of de bevoegde toezichtinstantie ons daartoe verplicht. Deze herziening kan ertoe leiden dat het tarief daalt of stijgt. De aanpassing geldt voor alle verzekeringspolissen met dezelfde voorwaarden, nooit alleen voor uw polis.

We brengen u per aangetekend schrijven op de hoogte van een aanpassing van de premies.

Verzet u zich tegen deze herziening, dan hebt u dertig dagen de tijd om te reageren. Dertig dagen na uw reactie beëindigen we dan uw polis.

Indien u niet reageert, passen we de premie aan.