banner hypo protect

Hoe krijg ik een prijsofferte voor een nieuwe op te stellen polis?


U wenst een prijsofferte te ontvangen voor een nieuw contract ?

U kunt zelf een simulatie maken wanneer u surft naar http://srd.cardif.be/NL/simulatie.html of u kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact" met de volgende vermeldingen:

- naam en voornaam van de te verzekeren personen

- geboortedatum van de betrokkenen

- aangeven of de betrokkenen al dan niet roken (men moet al meer dan 2 jaar zijn gestopt met roken om als niet-roker te worden beschouwd)

- het te verzekeren bedrag

- de duur van de dekking

- de rentevoet

- of u, indien het gaat om 2 te verzekeren personen, kiest voor de formule CLASSIC of de formule 2WIN (voor meer informatie betreffende de formule 2WIN, zie ‘Wat is Hypo Protect 2WIN?')

We bezorgen u zo snel mogelijk een prijsofferte.