banner hypo protect

Wat is Hypo Protect 2 WIN?


Naast de formule ‘CLASSIC' (= 1 contract per persoon) biedt onze maatschappij u de mogelijkheid om een contract af te sluiten voor 2 personen, i.e. de formule ‘2WIN'.

Met deze formule kunnen beide personen samen een verzekering aangaan voor een welbepaald kapitaal. Het is niet mogelijk om het kapitaal op te splitsen (bv. 60% voor mijnheer en 40% voor mevrouw). Bij overlijden van een van de verzekerden wordt het verzekerd kapitaal terugbetaald en komt er automatisch een einde aan het verzekeringscontract. Let dus goed op wanneer u slechts een deel van het geleend bedrag verzekert.

Contracten met de formule 2WIN zijn steeds niet-fiscaal en het is niet mogelijk om in het kader van deze polis te kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg. 

 

 

 


3 5 53