banner hypo protect

Ik ontvang een aangetekend schrijven / herinnering terwijl ik heb betaald


U ontvangt een betalingsherinnering voor een periode waarvoor u dacht al te hebben betaald.

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk:

- u hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar toen we onze herinneringsbrief / aangetekende brief opstelden, hadden we uw storting nog niet ontvangen. Ga na op welke datum u de betaling hebt verricht en houd rekening met het feit dat betalingen niet onmiddellijk zichtbaar worden in ons systeem. Het duurt immers enige tijd voor we de betaling ontvangen.

- u hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar we hebben uw betaling ontvangen op dezelfde dag als waarop we onze herinneringsbrief / aangetekende brief hebben opgesteld. Uw betaling heeft onze brief dus gekruist.

- u hebt de betaling inderdaad verricht, maar u vergat een referentie / mededeling te vermelden (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / referentie")

- u hebt de betaling inderdaad verricht, maar de mededeling was verkeerd (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / referentie")

- u hebt de betaling inderdaad verricht, maar gelet op de achterstand in uw betalingen hebben onze diensten uw betaling gebruikt voor een premie van een vroegere periode. Immers, zelfs indien u de juiste gestructureerde mededeling vermeldt die betrekking heeft op een welbepaalde periode, vereffent ons systeem automatisch de oudste premie die onbetaald is gebleven op het ogenblik waarop we uw betaling ontvangen. Zo blijven er geen ‘gaten' achter in de boekhouding.