banner hypo protect

Verkeerdebetaling (niet bestemd voor BNP Paribas Cardif)


Hebt u per vergissing een bedrag betaald op de rekening van BNP Paribas Cardif dat niet bestemd was voor de betaling van de premies van uw contract, en wenst u dus een terugbetaling te verkrijgen? Stuur dan uw verzoek via de link "Contact" met een kopie van uw rekeninguittreksel; zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

- het bankrekeningnummer van de opdrachtgever

- het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)

- het betaald bedrag

- de gebruikte mededeling

- de datum waarop de betaling is verricht