banner hypo protect

Aangifte van schadegeval


Bent u het slachtoffer van een schadegeval (verlies van werk, arbeidsongeschiktheid, overlijden ...) in het kader van een verzekering die is aangegaan bij BNP Paribas Cardif? Dan kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen door ons het formulier ad hoc te bezorgen, samen met de vereiste bij te voegen documenten, i.e.:

In geval van verlies van werk:

 • Kopie van de verklaring tot toelating en toekenning van de werkloosheidsuitkeringen
 • Bewijs van storting van de werkloosheidsuitkering
 • Kopie van de ontslagbrief
 • Kopie van het C4-formulier
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van de laatste loonfiche

schadeaangifteformulier "werkloosheid"

In geval van arbeidsongeschiktheid:

 • Kopie van de medische attesten
 • Verklaring van het ziekenfonds
 • Medisch verslag

schadeaangifteformulier "arbeidsongeschiktheid"

In geval van overlijden:

 • Kopie van de overlijdensakte
 • Verklaring van schuldeiser
 • Kopie van de akte van bekendheid
 • Kopie van het kadastraal attest

schadeaangifteformulier "overlijden"

We zullen uw formulier van aangifte van schadegeval en de bijgevoegde documenten onderzoeken en indien nodig contact opnemen met de financiële instelling.

U kunt ons alles terugsturen via de link "Contact".


3 5 13